HUMOR PAGINA DENDERLEEUW                                                                                      :: Bekijk meer humor ::

  GRAFISCHE HUMOR

humor denderleeuw
 

  WAAROM

Ik vergeet nooit een gezicht. Maar voor sommige mensen maak ik toch graag een uitzondering.
 

  CITAAT

Weet u hoe een vrome man bidt?

"Lieve Heer, ik mag mijn vrouw heel graag; maar als u haar liever hebt. Uw wil geschiedde!"
 

  HUMOR

Een jonge man is net aangenomen in een grote multinationale onderneming.
Vanaf de eerste dag neemt hij de telefoon, belt de bedrijfscafetaria en brult:
"een koffie, en snel een beetje...."
Aan de andere kant van de lijn antwoordt een stem :
Ik denk dat U een verkeerd intern nummer gedraaid hebt, weet U wel met wie U spreekt, onozelaar ?"
"Heu... Nee... antwoordt de pas aangenomen werknemer.
Ik ben de Directeur-Generaal van deze firma, jij idioot !
De jonge man roept tweemaal luider:
En U, dik opgeblazen directeur- generaaltje, weet U wel met wie U
spreekt?"
"Heu....Nee" antwoordt de directeur ietwat verbaasd.
"Perfect !" antwoordt de jonge man. En hij legt de telefoon neer... 

Privacy Policy :: Terms of Use :: Helderzienden :: Groeipunt

  ICTdesign : grafisch ontwerp & webdesign

ICTdesign Europe

ICTdesign Europe

Webdesign
Grafisch Ontwerp
Opleidingen
Advies

INTERIEURVORMGEVING