Helderzienden Paragnosten Online Mediums
 

Algemeen


Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de websites denderleeuw.info, denderleeuw.net , denderleeuw-online.be en welle-online.be. Door gebruik te maken van deze websites verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Voor meer informatie kan u een mail sturen naar de webmaster.

Intellectuele Eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, achtergronden, HTML, PHP en CSS code, beelden, data, databanken, merken, logo's, flash bestanden, broncode of gedeelten ervan en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Tim Van Den Brande of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord, de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet toegestaan gebruik van de website

  • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan de maker te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.
  • De website niet herhaaldelijk te bestoken met emails, ook niet via de voorhande invulformulieren op de betreffende websites.

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Wij staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen of te verwijderen. Wij beslissen ook zelf welke informatie wij nuttig achten op deze websites te tonen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en wij zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door ons houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat wij hiervoor aansprakelijk kunnen gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Toepasselijke wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website.


 

 


Privacy Policy :: Terms of Use :: Topconsulenten

  ICTdesign : grafisch ontwerp & webdesign

mediums online